Orri frá Túfu. Foto okänd  


Orri frá Túfu 
IS1986186055, svart utan tecken

Hederspremie för avkommor.
Blup 127, nov 2007

e Otur frá Saudárkróki, 1:a klass, svart ut
u Dama frá Túfu, obedömd

Bedömd till totalt 8.34, 1991
Exteriör till 8,08
Ridegenskaper till 8,61 (9,5 för tölt och helhetsintryck, 9,0 för trav, galopp och vilja)

Orri är Damas enda avkomma.

ÓMUR FRÁ FET
HÄRSTAMNING
BLUP
BEDÖMNING
BILDGALLERI
BETÄCKNING
AVKOMMOR
KONTAKT
DAGBOK
JEMTHAGEN

2010-01-04     

 

 
Orri frá Túfu. Foto okänd

Danielsgården - Jemthagen, Kallsta 115, 836 92 Lit
Tfn 0642-302 25, 070-22 42 462
E-post